The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Den harmoni, der eksisterer mellem Satan og onde mennesker, er nøglen til al religiøs forfølgelse, fra da Kain dræbte Abel til i dag. Det samme princip, som drev Satan i himmelen til at bekrige Gud, arbejder nu i ulydighedens børn, og driver dem til at frembringe love, der er i modstrid med Jehovas statutter. Det er frafaldets magt, der ophøjer religiøse gejstlige til Guds plads. Det falske bliver æret over det sande; og således er det, at det fjerde Buds Sabbat bliver trampet i støvet, medens den falske sabbat bliver æret af de verdslige magter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.