The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Falske loves oprindelse kan klart skelnes på de principper, der ligger til grund for dem. Alt, der ikke er i overensstemmelse med Guds kendte og udtrykkelige vilje, er fjendskab mod Gud og har sin oprindelse i Satans synagoge. Guds vilje er udtrykt i hans lov, og synd er lovbrud. De, der lader hånt om Guds bud, arbejder på linie med Satan og er i harmoni med den store leder af frafaldet. Da jøderne påberåbte sig at have Abraham til fader, men ikke gjorde Abrahams gerninger, sagde Jesus til dem :"I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader." (Joh 8,44) "Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger." (1Joh 3,8)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.