The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Lys skinner midt i det moralske mørke i denne tid. Helligånden arbejder på menneskenes hjerter for at overbevise dem om synd, om retfærdighed og om dom. Men de, der nægter at modtage lyset, og accepterer de undskyldninger, som Satan opstiller som grunde til ikke at adlyde sandheden, vil manifestere satanisk modstand mod dem, der adlyder Gud mere end mennesker. De, der følger den praksis og de vaner, der er i verden, på trods af lys og sandhed, vil være i stædig opposition til Guds bud og vil yde ufravigelig loyalitet til ham, som først gjorde oprør mod Gud og blev udstødt fra himmelens sale. Men midt i verdens fjendskab vil de, der virkelig tror på Kristus, gøre Ham til deres eksempel i alle ting. Jesus siger: "Jeg har holdt min Faders Bud og bliver i Hans kærlighed." (Joh 1-5:10) Den elskede discipel siger: "Den, der siger: "Jeg kender Ham", og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkomment. Derpå kender vi, at vi er i Ham. Den, der siger, at han bliver i Ham, han er også selv skyldig at vandre således, som Han vandrede. Mine elskede, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt bud, som I har haft fra begyndelsen." (1Joh 2,4-7)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.