The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Holder verden Guds lov? - Nej; men selvom de ikke holder loven, så forener den bekendende kristne verden sig med sandhedens modstandere ved at vise foragt overfor dem, der holder Guds bud. Der er åben krig både i den bekendende kristne verden og i verden mod de, der holder det fjerde bud og adlyder alle Jehovas moralske forskrifter. Det fjerde bud lyder: "Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! I seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning, men den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud; da må du intet arbejde udføre, hverken du selv, din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, dit kvæg eller den fremmede inden dine porte. Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget den." (1Mos 20,8-11)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.