The Signs of the Times 11/06 1894

Harmoni med frafaldne magter er fjendskab mod Gud.

Lad enhver sjæl, som læser dette bud, forstå, at det skal holdes præcis, som det står skrevet. Det skal ikke misbruges eller vrides ud af sin sande mening. Syndens menneske tænkte at ændre tider og Guds lov, men ingen magt i himmelen eller på jorden kan ændre det, som er blevet skrevet med Guds finger og lagt i vidnesbyrdets ark under nådestolen (sonedækket).

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.