The Signs of the Times 1/07 1886

Vigtigheden af oplæring ihjemmet

Hvis alle Kristi efterfølgere praktisere de den virkelige belevenhed, hvis lydigheden mod de gyldne regler blev gjort til en hovedhjørnesten i den kristne karakter, ville vi se mindre vanskeligheder i menigheden, mindre hårdhed og uvilje mellem brødre. Der ville ikke være nogen hårde, tankeløse ord, ingen kamp efter det højeste sted. Guds folk vil prøves. Enhver vil udsættes for hårde og hæftige prøvelser og fristelser. Hvis vi ikke vil fortæres som slagger, må vi have Guds kærlighed – det guld som er blevet prøvet – der bliver i os. Nu er det tid til at blødgøre og underkue vor rå og hårde karaktertræk. Vi må værne om venlighed, overbærenhed, kristen renhed. En uædel kritik, hård tale, betvivle andres motiver eller fremhæve hans fejl, åbner døren for Satans fristelser, og leder mange bort fra Gud. Den hellige skrift giver os en sikker og udbytterig regel for tanke og omgang. ”Alt, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retskaffent, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt lov al dyd og alt, hvad der er ros værd: det skal I have i tanke!” Hvis vi ville have vore børn til at praktisere venlighed, belevenhed og kærlighed, må vi selv sætte dem eksemplet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.