The Signs of the Times 1/07 1886

Vigtigheden af oplæring ihjemmet

I må gøre bibelen til jeres vejleder, hvis I vil opdrage jeres børn i Herrens tugt og formaning. Lad Kristi liv og karakter blive overbrat som et mønster de skal efterligne. Hvis de fejler, så læs det for dem som Herren har sagt om lignende synder. I dette er der hele tiden brug for at være omsorgsfuld og ihærdig. Tolerer forældrene et forkert karaktertræk, og rettes de ikke af lærerne, kan få karakteren til at blive deform og ude af balance Lær børnene at de må have et nyt hjerte; at der må skabes en ny smag, nye motiver må indgydes. De må have hjælp fra Kristus; de må blive kendt med Guds karakter som den er åbenbaret i hans ord.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.