The Signs of the Times 1/07 1886

Vigtigheden af oplæring ihjemmet

Familiebøn får for lidt opmærksomhed. I mange tilfælde er morgen og aftenandagten ikke stort andet end en formssag, en kedsommelig, monoton gentagelse af forslidte vendinger, der hverken giver udtryk for et taknemmeligt sind eller en fornemmelse af et behov. Herren godtager ikke en sådan tjeneste. Men et ydmygt hjertes og en sønderknust ånds begæringer agter han ikke ringe. At åbne vore hjerter for vor himmelske Fader, at anerkende vor fuldkomne afhængighed, at give udtryk for vore behov og for en taknemmelig kærligheds hyldest det er sand bøn. Når vi kommer og beder om Kristi blods fortjenesters, og stoler med ubetinget tro på hans løfter, skal vi sikre os Herrens velsignelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.