The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Eksemplet med Arons sønner er nedskrevet til gavn for Guds folk og skal særlig være til påmindelse for dem, der bereder sig for Kristi andet komme, om at eftergivenhed for en fordærvet appetit ødelægger sjælens ædlere følelser og dermed påvirker forstandsevnerne, Gud har givet os, således at det åndelige og hellige mister sin hellighed. Ulydighed virker tiltalende i stedet for grænseløst syndig. Satan fryder sig over at se mennesker, dannet i deres Skabers billede, give sig selv som slaver til en fordærvet appetit; for så kan han kontrollere sindets kræfter succesrigt, og lede de umådeholdne til at handle sådan at de forringer sig selv og vanærer Gud, og mister den høje fornemmelse af hans hellige krav. Det er eftergivenhed over for appetitten som har fået Arons sønner til at tænde den almindelige ild i stedet for den hellige ild til deres ofre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.