The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Nadabs og Abihus beretning gives også som en advarsel til mennesker, der viser at vins indvirkning på forstanden er at forvirre. Og det vil altid påvirke deres sind som bruger den. Derfor har Gud udtrykkeligt forbudt brugen af vin og stærk drik. Ingen kan forvanske sin fornuft og alene lide konsekvenserne. Gud vil at mennesker skal være til hjælp for sine medmennesker; at det med klare og uformindskede evner skal studere den guddommelige plan for Guds værks fremme, og opbygge hans sag på jorden. Også i denne tidsalder indbyder han mennesker til at forbinde sig til ham, og gennem strenge mådeholdne levevaner, ærer Gud med en klar forstand. Han har lagt det sådan til rette at livet ikke skal være nyttesløst. Han vil opløfte og forædle mennesker til at have venskab med ham selv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.