The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Dem som vil have den fred som Kristus kan give må ikke svinde ind fra selvkonflikt og selvfornægtelse. De ædle dyder som skinner frem i kristen karakter i de hårdeste fristelser, og denne faste udholdenhed som ingen trængsler og ulykker kan opslide, ikke er hos dem som bruger vin, tobak eller stærk drik. Mennesker som har formet appetit for disse ting kan overvinde dette, hvis de kun søger hjælp hos Jesus. Deres lys behøver ikke at gå ud i mørke. I Kristus kan de blive stærke, og i hans almægtige navn kan de vinde sejr. De vil aldrig lade selvtilfredsstillelsen komme ind imellem dem og deres Gud. De må forberede sig på at risikere alt, endog livet selv, frem for at besmitte sjælstemplet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.