The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Straffen kommer over Aron sønner fordi deres syndige svigt af Guds bud, skal være en advarsel for dem som overtræder Jehovas fjerde bud, som er meget tydeligt: ”I seks dage skal du arbejde, og gøre al din gerning; men den syvende dag er Herren din Guds sabbat; der skal du slet ikke arbejde,” o.s.v. Næsten alle Kristi bekendende efterfølgere vanhelliger den dag som Gud har helliget og forlagt de skal helligholde som minde på Skaberens hvile. De arbejder på Guds hellige tid, og hviler på den første dag i ugen, derved helligholder en almindelig arbejdsdage, en dag som Gud ikke hvilede på, og som han ikke har givet hellig ære.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.