The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Når det fjerde bud tilsidesættes vil det ikke straks hjemsøges af timelig død; alligevel betragter Gud ikke overtrædelsen af hans bud mere let end han så på Arons sønners overtrædelse. Døden er alles endelige straf, som afviser lyset, og fortsætter i overtrædelse. Når Gud siger: Hold den syvende dag hellig – så siger han ikke at den sjette eller den første, men præcis den dag han har anført. Når mennesker erstatter en almindelig dag med den hellig dag, og siger at det vil være lige så godt, vil de forhåne himlenes og jordens Skaber, som indførte Sabbaten til at fejre hans hvile efter seks skabelsesdage. Det er en forlig ting at afvige fra Guds bud. Han som er uendelig i visdom har givet udtrykkelige anvisninger om sin egen tilbedelse, og alle som ønsker at tjene han vil følge de præcise anvisninger om sin egen tilbedelse, og alle som ønsker at tjene ham bør følge præcis den kurs han har foreskrevet. Gud vil undervise alle sine skabninger at han mener præcis det han siger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.