The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Mænd, som giver love, der skal styre folket, bør fremfor alle andre vise lydighed mod de vigtigere love, som danner grundlaget for alle love i riget og hjemmene. Hvor vigtigt er det ikke, at de mænd, som sidder for styret, selv har en erkendelse af, at de er undergivet en højere magt. Den fornemmelse vil de aldrig have, når deres hjerne er sløvet af narkotika og stærk drik. De mennesker, som har fået betroet at udarbejde og iværksætte love, burde have alle deres sansers fulde brug. Ved at være afholdende i alt kan de bevare evnen til at skelne mellem det hellige og det almindelige og have visdom til at øve ret og retfærdighed, sådan som Gud indskærpede det for det gamle Israel. Mennesker må opelske sine kræfter, og rejse sig med urokkelig beslutsomhed til den højere standard, som Gud har sat for ham i sit ord. Så kan han med visdom dømme oprigtigt og med en fornemmelse for at Guds øjne er på ham, vil han ikke vige fra det rigtige, men vil være venlig, sympatiserende, foragte bestikkelse, og styres af de højeste motiver i al hans tjeneste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.