The Signs of the Times 8/07 1880

Mådeholdenhedens nødvendighed

Mange, som er sat på de højeste tillidsposter i den offentlige tjeneste, er det modsatte af, hvad de er valgt til. De tjener egne interesser og er generelt hengivne til narkotika, vin og stærk drik. Jurister, nævninge, senatorer, dommere og medlemmer af Repræsentanternes Hus har glemt, at man ikke kan drømme sig til en karakter. De svækker deres evner ved syndig nydelse. Fra deres høje stilling nedlader de sig til at tilsmudse sig med drikkeri, letsindighed og enhver form for synd. Deres evner prisgiver de lasten, og vejen er banet for alt ondt. En ophøjet tillidspost gør ikke mennesket efter Guds eget hjerte, men leder det for ofte mennesket til at foragte ihærdigt arbejde, og glemme at synd alene vil virkelig forringe og nedværdige mennesket. Han som slider med et seriøst arbejde, bestræber sig for at få det meste ud af hans gudsgivende kræfter, i hyldest og kærlighed for at hans Skaber gør hans arbejde lige så trofast i hans sfære ligesom keruber og serafer gør deres allerhelligste arbejde og ophøjede tjenester.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.