The Signs of the Times 12/07 1899

En korsfæstet og opstanden frelser

Kristus bar menneskeslægtens straf for at det himmelske univers skulle kunne se betingelserne for forløsningens pagt. Retfærdighedens trone måtte sikres for al evighed, helt til slægten udtømtes, og en ny skabning befolker jorden. Da Kristi offer var ved at ske, måtte al tvivl udelukkes omkring det offer som Kristus skulle til at frembringe. Alene Kristus kunne genoprette æren for Guds herredømme. Golgatas kors står til skue for de ufaldne verdener den himmelske verden, de sataniske magter og den faldne slægt, og det bringer dem til tavshed. Kristus ophøjede og ærede loven ved sit umådelige offer Herved viste han den fornemme betydning, grundlaget for Guds herredømme har så det ikke kan forandres på nogen måde for at imødegå menneskets syndige tilstand.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.