The Signs of the Times 12/07 1899

En korsfæstet og opstanden frelser

“Det var Herrens vilje at slå ham med sygdom; når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom, leve længe og Herrens vilje lykkes ved hans hånd.” Det var Guds vilje at såre Sin enbårne Søn, og lade fristelser komme over ham, og lade Satan udvikle sine egenskaber og hans regerings principper. Den frafaldne fjendskab imod himlens Befalingsmand måtte kunne ses. Det måtte vises at Satans barmhjertighed er grusom. Hvilken kamp var dette, mellem Kristus og Satan! Der blev ført krig helt til opstandelsestidspunktet, ja helt til himmelfarten. Da blev det overdraget Kristi efterfølgere, og i dag fører Satan krig imod dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.