The Signs of the Times 18/07 1878

Begivenheder under rejsen til North Pacific

”Nuvel,” sagde ældre Brown, med lav stemme, til dem der var samlet omkring han, ”Jeg ved alt omkring dem.” Jeg følte mig kaldet til at svare på dette, og sagde: ”Min Herre, hvis du ved alt om det standpunkt som vi, som et folk, har, må du også vide at du har fejlfortolket os. Vi har aldrig antydet, hverken i de prædikener vore prædikanter har forkyndt, eller i trykte sider spredt over hele verden at der er nogen kraft i loven til at frelse synderen. Tværtimod, har vore talere og skrivere gentaget igen og igen at loven ikke har kraft til at genløse overtræderen fra syndens konsekvenser. Vi vil sige til det kommende lejrmøde i Salem: Rejs jer venligst op, og lær det vi egentlig tror på, for det er tydeligt at I ikke kender til os eller vor tro.”

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.