The Signs of the Times 18/07 1878

Begivenheder under rejsen til North Pacific

Jeg var forbavset over det standpunkt ældre Brown havde taget om loven. Det virkede utroligt at nogen som bekendte sig at være bibelstuderende og lærer, forsikrer at intet mennesket nogen sinde har holdt Guds lov, eller kan holde den. Dette er et frygteligt standspunkt som mange prædikanter indtager, for at komme af med det fjerde buds sabbat. Sådanne lærer kaster et meget dårligt lys på vor himmelske Faders karakter, når de fremstiller ham som han giver mennesker en kode på love, som er grundlag for al civil national og indenrigsregering, alligevel er det umulig nogen mennesker nogen sinde at kunne holde og adlyde den. Disse holdninger, som offentlige lærere giver udtryk for, ledte mennesker til at, ikke blot ignorere den guddommelige lov, men til at træde på den som et egenmægtigt forlangende, og de retfærdiggør sig selv i deres oprør imod den. Dem som lærer så skadelige læresætninger vil ikke få en misundelsesværdig position, når de møder den store Lov over deres brudte lov.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.