The Signs of the Times 18/07 1878

Begivenheder under rejsen til North Pacific

Hvori vil mennesker blive lykkeligere i dette liv, hvis de skal have fuld frihed til at bryde de ti forskrifter i Faderens lov? I sin store kærlighed til mennesker, gav Gud mennesker den lov, som deres optræden bringes i orden ved, så mennesket kan afgrænses fra at gøre de ting som giver næring, og gør menneskets virkelige lykke større, såvel som også dets medskabningers lykke, endog i dette liv. Principperne i budene føres ud i det daglige liv, forædler og helliggør hjerte sind og giver een en moralsk udmærkelse gennem Jesus Kristus, for hellige engles selskab. Vor alvise himmelske Fader vidste at regler var nødvendige for at vogte mennesker mod synd og for at styre deres liv, lede dem til at praktisere sådanne dyder som vil gøre dem til egnede borgere i himlen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.