The Signs of the Times 18/07 1878

Begivenheder under rejsen til North Pacific

I sin bjergprædiken sagde Kristus: ”Tro ikke, at jeg er kommen for at ned bryde loven eller profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme Thi sandelig siger jeg Eder: før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå før det er sket alt sammen. Derfor: Den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriget; men den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.” Her viser Kristus formålet med sin mission: At vise mennesket ved sit eksempel at han skal være helt lydig mod moralloven, og tilpasse sit liv efter dets forskrifter. Den lov blev ophøjet og gjort ærværdig ved Jesus Kristus.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.