The Signs of the Times 18/07 1878

Begivenheder under rejsen til North Pacific

Hvilke højtidelige ord faldt der fra den guddommelige Lærers læber, som kom for at gøre sin Faders lov ærværdig: ”Den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriget.” Prædikanter og folk bør forstå den fulde betydning af disse ord. Dem som i ord, eller handling, eller udlægning af skriften, formindsker, eller bortforklarer Guds hellige lovs hellige krav og værdighed har ikke plads i himmeriget. Kristus vil have at vi forstår at vor retfærdighed må indbefatte, ikke kun overholde lovens bogstav, men også ånden og princippet i den. Lovens bogstav specificerer hvordan vi må vandre for at behage Gud; lovens ånd peger til Jesus Kristus, som det forsonende offer, igennem hvis fortjenester synderen kan opfylde lovens krav, sagde Kristus: ”Jeg og min Fader er et.” Derfor er der fuldstændig harmoni mellem loven og evangeliet. E. G. White.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.