The Signs of the Times 18/07 1878

Begivenheder under rejsen til North Pacific

Jeg mærkede den uretfærdige anklage imod mig, og kan ikke lade en sådan udtalelse, som kommer frem for så mange mennesker, stå uden at blive rettet. Derfor sagde jeg: ”Det er forkert. Mrs. White har aldrig haft det standpunkt. Jeg vil tale for mig selv og for vore folk. Vi har altid haft det standpunkt at der ikke er kraft i loven til at frelse en eneste lovovertræder. Loven overbeviser og fordømmer synderen, men det er ikke dens formål at tilgive den mindste eller største synd. Hvis vi synder har vi en Forsvarer hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Synderen får problemer med Faderen ved at overtræde hans lov. Kristus, synderens Forsvarer, går i forbøn for hans skyld. Loven kan ikke befri synderen fra konsekvenserne af hans overtrædelse, men Kristus selv betaler den straf synderen har pådraget sig ved ulydighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.