The Signs of the Times 13/08 1885

Sabbatsskoleopgaver under lejrmødet og i hjemmet.

Lad forældre gøre deres del, ikke kun hjælpe børn i deres studie, men selv blive fortrolig med lektierne. Bibelen er vor lærebog. Forældre, lærere og elever behøver at blive bedre bekendt med de dyrebare sandheder som er i både det Gamle og Nye Testamente. Vi må gå til et højere handlings plan. Lad Jesu Ånd give arbejdernes sjæle sund næring. Så vil deres arbejdsplaner og metoder af en karakter som vil vinde sjæle for Jesus Kristus. I vore store menigheder, hvor der vil være mange børn og unge, er der en stor fare for en sådan ledelse i sabbatsskolen, at den vil blive slet og ret en formssag og mekanisk og uden ånd. Den mangler Jesus. Lad ikke al din styrke og energi blive brugt til verdslige, og timelige ting i løbet af ugen, og således ikke have energi og moralsk styrke til Kristi tjeneste om sabbaten. Nu er der et alvorligt arbejde at gøre. Ikke et øjebliks tid må vi bruge selvisk. Lad øjet være rettet på Guds herlighed i alt hvad vi gør. Hvil aldrig før ethvert barn er bragt Kristi frelsende kundskab.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.