The Signs of the Times 13/08 1885

Sabbatsskoleopgaver under lejrmødet og i hjemmet.

Rigtigt meget kan gøres for de unges uddannelse moralske og religiøse oplæring, ved velorganiserede og korrekt styrede sabbatsskoler. Denne gren af værket bør have tid og opmærksomhed; for dens betydning og dens indflydelse på vore unge kan ikke værdsættes. Men vore lærere behøver at være omvendte mænd og kvinder, som ved hvad det vil sige at brydes med Gud, som ikke vil slappe af før børnenes hjerter er vendt til Guds kærlighed, pris og herlighed. Hvem vil arbejde alvorligt for sjæle i vore sabbatsskoler? Hvem vil tage de unge til side, og tale og bede med dem, og give dem personlige appeller, formane dem til at give deres hjerte til Jesus, så de er som en liflig duft for Kristus? Idet vi ser værkets ophøjelse, og ser hvor lidt det værdsættes, mærker vi sukkene og udbryder: Hvem vil acceptere disse graverende ansvar og passe på at sjæle som de står til regnskab for? Vi er Kristi repræsentanter på jorden. Hvordan opfylder vi vor mission? Kristi repræsentanter vil være i dagligt samfund med ham. Deres ord vil være udvalgte, deres tale besjæle med nåde, deres hjerter fyldt med kærlighed, deres anstrengelser oprigige, alvorlige udholdende, for at frelse sjæle som Kristus døde for. Lad alle gøre deres yderste for disse kære børn og unges frelse, og her og der vil de lytte med gælde på Jesu ord: "Vel gjort, gode og tro tjener, gå ind til din Herres glæde.” Hvad er denne glæde? – Det er at beskue de forløste hellige gennem deres redskaber, gennem Jesu Kristi blod.
Mrs. E. G. White, i S. S. Arbejderen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.