The Signs of the Times 13/08 1896

Hvordan forældre skal opdrage deres børn.

Det er forældrenes pligt at uddanne og opdrage deres børn fra deres første år. De bør søge at lede dem venligt og ømt til Jesus, og indprente børnene den kendsgerning at de meget gerne vil have Guds velsigne over deres små. Forældre bør føle nødvendigheden i af dette, lige så meget som mødrene bragte deres børn til Jesus for at få hans velsignelse. Kristi disciple kunne ikke se hvorfor disse mødre var så ivrige efter at bringe deres børn til samvær hos Jesus. De forsøgte at overbevise disse mødrene om at dette var en meget upassende ting at gøre; men Jesus irettesatte sine overivrige disciple, og opmuntrede mødrene at bringe deres børn til hans nærhed. Han sagde til sine disciple: ”Lad de små børn komme til mig, og forbyd dem det ikke; for sådan hører himlens rige til.” Disse dyrebare ord skal mødrene ikke kun gemme på, men lige såvel alle fædrene. Disse ord er en opmuntring til at forældre om at drage deres børn til hans opmærksomhed, bede i Kristi navn, at Faderen må lade sin velsignelse hvile på hele deres familie. Det er ikke kun de mest elskede der skal modtage særlig opmærksomhed, men også de hvileløse og egensindige børn, som behøver omhyggelig oplæring og øm vejledning.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.