The Signs of the Times 13/08 1896

Hvordan forældre skal opdrage deres børn.

Herren har lovet børnene velsignelser. Han elsker at rense og indprente deres tanker, og lede dem på retfærdighedens vej. Børn og unge må oplæres i en sådan vej for at blive medarbejdere i Mesterens vingård. Herren ønsker at de skal modtage hans tjeneste, og se til at forældrene oplærer dem på en måde som gør dem til missionærer hjemme og der ude. De bør være så uddannede at det er deres fornøjelse at lette deres slidsomme fædre og mødres byrder. Hvis forældrene ikke havde forsømt deres ansvar for forældreopgaver over for deres børn, ville der ikke være indskrevet så få børn og unge som soldater i Kristi hær. Oplæres de rigtigt vil børn vindes til Kristus, og må blive til velsignelseskanaler for andre børn og unge. Deres indflydelse må spredes vidt og der bør planlægges metoder for at deres aktive temperament må være til rig velsignelse for andre. Når forældre til fulde udfører deres del, idet de giver dem bud på bud og regel på regel, gør deres lektioner korte og interessante og ikke blot underviser dem med påbud, men ved eksempel, så vil Herren virke i forbindelse med deres anstrengelser og gøre dem til effektive lærere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.