The Signs of the Times 13/08 1896

Hvordan forældre skal opdrage deres børn.

O, om unge og børn vil give deres hjerter til Kristus! Hvilken ær må oprejses, til at vinde andre til retfærdigheden! Men forældre bør ikke overlade dette arbejde til menigheden alene. Hvis forældrene vil søge Skriften så at de lærer fra Guds ord hvad deres pligt er, så vil de vågne op for deres opgave. De vil finde at verden omvender menigheden, og at de selv giver de samme trivielle undskyldning er for at ikke udføre pligter, ligesom verden gør, for at ikke agte på Guds ord. Lad forældre indvillige i at de betingelser der er anført i Guds ord, angre deres synder, og blive omvendte. Børn har hørt skriften blive fejlfortolket, og tror at denne fejlfortolkning er sandhed. Når sandhedens lys kommer, er mange af disse børn overbevist om at Gud har talt til dem. Hvor stort ansvar har forældre for om deres børn kan se sandheden, og de bruger argumenter de har hørt fra talerstolen for at forhindre deres børn fra at følge retfærdighedens sti, og lære dem menneskebud! Forældre må uddanne deres børn ømt og venligt, og selv være repræsentanter for den tro der virker ved kærlighed og renser sjælen. Der er større behov for den slags uddannelse end nogen sinde før; for verden er i menigheden, der former og danner den efter en verdslig standard.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.