The Signs of the Times 13/08 1896

Hvordan forældre skal opdrage deres børn.

Uddannelse er mere end at studere bøger. Det er nødvendigt at både fysiske og mentale kræfter bruges for at få den rette uddannelse. Under en rådslagning med Faderen, før verden blev til, blev det bestemt, at Gud Herren skulle plante en have til Adam og Eva i Eden og give dem til opgave at passe frugttræerne og pleje vegetationen. Nyttigt arbejde skulle være deres værn, og det skulle videreføres gennem alle slægtled indtil afslutningen af jordens historie. For at få en favnende uddannelse, er det nødvendig at kombinere videnskab med praktisk arbejde. Børn bør fra små af trænes i at gøre de ting, der passer for deres alder og evner. Forældre bør nu opmuntre deres børn til at blive mere selvstændige. Alvorlige vanskeligheder vil snart komme over Jorden, og børnene bør oplæres på en sådan måde, at de vil være i stand til at møde dem. Mange forældre tager en del tid og opmærksomhed til at underholde deres børn, opmuntre dem til at bringe alle deres problemer til dem; men børn bør oplæres til at underholde sig selv, og bruge deres tanker til at lægge planer for deres egne behov, og gøre de enkle ting som er naturligt for dem at gøre. Barnet i hjemmet 118; 332

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.