The Signs of the Times 13/08 1896

Hvordan forældre skal opdrage deres børn.

Fædre bør oplære deres sønner til at deltage sammen med dem i deres erhverv og beskæftigelser. Landmænd bør ikke tro, at arbejdet ved landbruget ikke er fint nok for deres sønner. Landbruget bør udvikles ved metodisk viden. Landbrug er blevet erklæret for urentabelt. Folk siger, at jorden ikke betaler for arbejdsindsatsen, og beklager jordbrugernes tunge lod. I dette land (Australien) har mange opgivet den tanke at det kan betale sig at opdyrke jorden, og tusindvis hektarer ligger ubenyttet. Men hvis folk med de rigtige evner tager fat på denne beskæftigelse, studerer jordbundsforholdene og lærer at så og plante, at berede jorden og at bringe afgrøden i hus, ville man få mere opmuntrende resultater at se. Mange siger: "Vi har prøvet at dyrke jorden og kender resultaterne," og dog trænger de selv samme til at lære, hvordan de skal berede jorden og sætte deres arbejde i system. Deres plovskær skal lave dybere og bredere furer, og de skal lære, at de ved dyrkning af jorden ikke behøver at få en grov og simpel natur. Lad dem lære at bringe religionen ind i deres arbejde. Lad dem lære at så sæden i rette tid, og give plantevæksten opmærksomhed, og følge den plan som Gud har udtænkt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.