The Signs of the Times 30/08 1877

En moders pligter

En kristelig moder kan til en stor grad skaffe sine børn en god konstitution, sund moral og rette anskuelser om livets pligter og ansvar. Tusinder af mødre er i dag uvidende om sundhedens og moralens love og aldeles ligegyldige om sine børns opdragelse. Tusinder bliver ødelagte for levetid og er uden værd for samfundet af mangel på en ret opdragelse i ungdommen. Sygdom forhindrer åndsevnernes uddannelse, så at sjælens talenter slumrer, og verden mister det gode, som de ellers kunde have udrettet. Menneskeheden kunde være bleven velsignet med mangt et liv, som nu spildes til unytte, dersom de havde kendt og adlydt naturens love, hvilket frembringer en sund virksomhed både i sjæl og legeme. Verden taber meget godt, og Gud berøves den ære, som han kunde få ved en ret anvendelse af de unges talenter og kræfter, på grund af forældres uvidenhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.