The Signs of the Times 30/08 1877

En moders pligter

Mødre er ikke godt kvalificeret til at opdrage og uddanne de unges sind, med mindre de har den gudskundskab så de samvittighedsfuldt kan oplære deres børn til den højeste nytte i dette liv og for det fremtidige evige liv. Under uddannelsen af sine børn, behøver moderen den visdom som Gud alene kan give hende. Hun behøver også sundhed og ledsages af rolige nerver, klar dømmekraft og sund fornuftskraft. Så vil hun få beslutsomhed såvel som venlighed, fasthed så vel som kærlighed, og vil kunne holde vejledningens tøjler med en fast og dog tålmodig hånd. Hun bør opelske den stille værdighed og karakteruafhængighed som er nødvendig i hendes hellige livs-arbejde, og føre hjemmet ordentligt. Verdens sæder og skikker om opdragelse af børn bør ikke få en kristen moder bort fra hendes kurs. Hun bør under ingen omstændigheder ofre sine tanker om det rigtige, fordi hun ser mange mødre opgive deres betænkeligheder ved at stilne deres børns hang til tvivlsomme fornøjelser, lediggang eller en klædestil der går på at fostre forfængelighed og er sundhedsskadelig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.