The Signs of the Times 30/08 1877

En moders pligter

Det er dagens orden i vor tid at nære dårlige ønsker og tilfredsstille de dyriske lidenskaber. Ungdommen er omringet af syndige lysters henrivende skin. Derfor hviler der et stort ansvar på en kristelig moder. Hun kan til en del rette på disse onder ved at opdrage sine børn således, at de vil kaste sin indflydelse på dydens side. Men den moder, som hengiver sig i modens slaveri, spilder sin tid og sine kræfter til unyttigt arbejde og forfængelighed, i stedet for at de skulde have været benyttede til at røgte hendes hellige kald. Hun kan ikke føle, hvilket højt og helligt ansvar, hun har for Gud og mennesker. Satan har opfundet mange slags fristelser for at bortvende mødres sind fra deres allervigtigste gerning. Den moderne klædedragt holder de fleste kvinder i den jammerligste trældom. De studerer modejournalerne med utrættelig flid og arbejder dag ud og dag ind på at skære til, passe til, på stikninger, piber, rynker og fryndser for derved at bære sin forfængelighed til skue. Alt dette koster tid, penge og sindsanstrengelse, men det bringer hverken nytte eller velsignelse i nogen henseende. Sjælskræfterne indskrænkes af mangel på ret dannelse og de fordærves på en jammerlig måde, idet de næsten udelukkede benyttes til at lave klæder for legemet, medens børnene går på fortabelsens vej.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.