The Signs of the Times 30/08 1877

En moders pligter

Mange mødre er meget mere bekymrede for sine børns klæder og prydelser, end de er for deres opførsel og den rette vejledning af deres sind. De vil anvende den kostbare tid til at lave piber og stads på sine børns klæder, medens børnene løber på gaden og er udsatte for ugudelige kammeraters indflydelse. Den tid, som burde anvendes til bøn og nyttig samtale med dem og til at have opsyn med deres beskæftigelser og fornøjelser, bliver misbrugt til at pryde deres små klædebon, og således føjes forfængelighed til de fejl, som de har i forvejen. En moder, som sætter pris på Guds velbehag, og som lader sig lede af himmelske principper, tør ikke spilde sin korstbare tid, sin styrke og sine penge til at indrette sine egne og sine børns klæder efter modens fordringer. De mødre, som elsker moden, underviser sine børn hver dag i forfængelighed. De sår en sæd i deres unge hjerter, som hurtig bærer frugt. De vil få en bedrøvelig høst. Hvad et menneske får, dette skal han også høste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.