The Signs of the Times 21/09 1888

Edomitten Doeg

Satan udnytter omstændigheder. Nogle gange synes onde mænd at sejre uden forhindringer De gør deres mørke handlinger og der er ingen mellemkomst med himlen. Når mennesker adskiller sig fra Gud ved overtrædelser, har Satan ingen yderligere konflikt at føre med dem, og de gør ikke mere modstand mod Guds og menneskets fjende. Var der ingen indblanding fra Guds side, ville Satan og mennesker have forenet sig i en ubrudt alliance imod himlen. Der kan ikke være fjendskab mellem faldne mennesker og faldne engle. Begge er onde, og begge er blevet til det ved frafaldet; og ondt avler ondt imod Gud og i modsætning til dem der holder hans bud. Der har nægtet at opfylde Himlens forlangender, og de er i fjendskab med dem som elsker og adlyder Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.