The Signs of the Times 21/09 1888

Edomitten Doeg

Sauls handling viste hvilke en egenrådende konge han kunne blive, som har svigtet Gud, og givet ham selv til den ondes kontrol. Forklaringen af Davids og præstens sag blev truet med foragt; sandheden tjente kun til at gøre kongen rasende, for det fjernede hans undskyldning for at følge hans eget onde hjertes diktater. Saul foretrak at tro på et ondt menneskes ord, frem for Guds tjeneres ord. Sådan har det altid været og vil altid være i vor verden hos dem der tjener den store fjendes sag. ”Retfærd står i det fjerne, thi sandhed snubler på gaden, ærlighed har ingen gænge; . . . . og skyr man det onde, flås man.” Når vi forstår hvor vedholdende Satan arbejder for at få kontrol over menneskers hjerter skal vi vide hvorfor mennesker har handlet med så Satanisk raseri og opsat had mod Gud tjenere i alle tider.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.