The Signs of the Times 13/10 1898

Sandheden og dens magt i hjertet

Hos Kristi en efterfølger vil kærlighed til penge ikke være det altopslugende. Han vil for Kristi skyld arbejde for det, fornægte sig selv, afskære sig al unødig forbrug, så de midler han kommer i besiddelse af, kan bruges til det store sjælevindingsarbejde, for dem som er uden Kristus og uden håb i verden. Derved vil han samarbejde med verdens Genløser, som blev fattig for for skyld, så vi gennem Hans armod kan blive rige. Englehærens befalingsmand lagde Sin kongelige kåbe og æreskrone til side. Han forlod himlens kongelige sale, og iklædte Sin guddommelighed med menneskelighed, så menneskeheden kan berøre menneskene, og det guddommelige kan gribe fat i Guds kraft for den faldne race. Kærlighed til nemhed, fornøjelser og selvophøjelser var ikke karakteristisk for Kristi liv. Han var en smertens mand og kendte til sorg. Han blev såret for vore overtrædelser, og slået for vor syndighed. Vor freds revselse var over ham, og ved hans sår fik vi lægedom. Alle som overgiver sig selv uforbeholdent til Gud, vil have del i Kristi selvfornægtelse, og vil have fællesskab med Ham i Hans lidelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.