The Signs of the Times 13/10 1898

Sandheden og dens magt i hjertet

Det måltid som surdejen er skjult i, repræsenterer hjertet der modtager og tror på Jesus. Kristus udvirker de principper som Han alene kan arbejde i. Verden betragter det menneske som et mysterium, som er gennemsyret af disse principper. Det selviske og pengekære menneske lever kun for at spise og drikke og nyde verdslige goder. Han mister den evige verden af hans dagsorden. Men det menneske som tager imod og tror sandheden vil have den tro der virker ved kærlighed og renser sjælen. Verden kan ikke kende Ham, for han holder de evige realiteter for øje. En motiverende kraft arbejder inden for, der forvandler karakteren. Jesu kærlighed kommer, med sin genløsende kraft, ind i hjertet og besejrer hele mennesket, krop, sjæl og ånd. Når modindflydelse arbejder på at modvirke Kristi nåde, som bringer frelse, hersker denne kærlighed over andre motiver, og oprejser mennesket over verdens fordærvende indflydelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.