The Signs of the Times 17/10 1906

Værdien af lydighed

Når Kristus fik stillet et spørgsmål, var hans svar "Har du ikke læst?" "Hvad siger skriften?" Kristus kunne have besvaret et hvilket som helst kompliceret spørgsmål, som blev stillet ham, men han gjorde det ikke. Han henviste spørgeren til visdommens store forrådshus. Han vidste, at han ikke altid kunne være menneske iblandt dem, og han ønskede at lære dem afhængighed af Ordet. "Søg i skriften" sagde han. Han henviste dem til sit eget inspirerede ord, således at de, når fjenden fristede dem, kunne møde ham med det samme "Der står skrevet" som Han selv havde gjort. På denne måde kumme fjenden afvises, for han har ingen magt over den, som sætter sin lid til Guds Ords vidnesbyrd. Salmisten skriver om Guds ord: Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver de enfoldige visdom" Sl 119,130. Det er et lys, som skimmer på et mørkt sted. Idet vi studer er dets sider kommer der lys ind i hjertet, som oplyser vort sind. Ved dette lys, ser vi, det vi bør være.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.