The Signs of the Times 17/10 1906

Værdien af lydighed

Vi kan i ordet se advarsler og løfter, og bag dem alle er Gud. Vi indbydes til at søge dette ord, for hjælp, når vi bringes i vanskelige situationer. Hvis vi ikke tager denne vejviser med på hvert et skridt, spørgende, om dette er Herrens vej, vil vore ord og handlinger blive farvet af selviskhed. Vi vil glemme Gud og vandre på stier, som han ikke havde valgt for os. Guds ord er fuld af værdifulde løfter og brugbare råd. Det er ufejlbarligt; for Gud kan ikke tage fejl. Det er en hjælp i enhver situation og i alle livets omstændigheder, og Gud er bedrøvet, når hans børn vender sig fra det til menneskelig hjælp. Den, som gennem skriften holder forbindelse med Gud, vil blive forædlet og helliggjort.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.