The Signs of the Times 17/10 1906

Værdien af lydighed

Ved hans kraft skulle vi så ikke gøre hans ord til vort vedblivende studium, idet vi lærer om Guds hensigt med os. Hvorfor mere ædle? Menneskene fra Bereø havde ord for at være mere ædle end de fra Thessalonika, fordi de modtog ordet med et åbent sind, og søgte i skrifterne dagligt. De søgte ikke skriften for nysgerrighedens skyld, men fordi de ønskede at lære om Kristus. Dagligt sammenlignede de skriftsted med skriftsted; og når de søgte var himmelske væsener ved deres side for at oplyse deres sind og påvirk eders hjerter. Vi må åbne Guds ord med ærbødighed, og med et inderligt ønske om at kende Guds vilje med os. Da vil himmelske engle lede vor søgen. Gud taler til os i sit ord. Vi er i audiens hos den højeste i Guds nærhed. Kristus kommer ind i hjertet. Helligånden viser os det guddommelige. Vi ser yderigere Guds store kærlighed og fylden af hans frelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.