The Signs of the Times 2/11 1882

Min sundhed genoprettet

Jeg kan falde på min post, før Herren kommer; men når alle som er i deres grave skal komme frem, skal jeg se Jesus hvis jeg er trofast, og skal gøres som Ham. Oh, hvilken uudsigelig glæde, at se Ham, som vi elsker, - se Ham i Hans herlighed som elskede verden for os, at Han gav Sig selv for os, - og beskue de hænder der en gang blev gennemboret for vor genløsning, rakt ud til os i velsignelse og velkomst! Hvad har det sige at vi slider og lider her, hvis vi blot kan opnå livets genopstandelse! Vi vil vente tålmodigt indtil vor trængselstid er til ende, og så skal vi opløfte det glade sejrsråb.
Mrs. E. G. White.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.