The sympathy of all heaven is enlisted on behalf of the sheep that is wandering far from the fold. If the Pharisees had been working in harmony with God, in place of uniting with the adversary of God and man, they would not have been found despising the purchase of the blood of Christ. As the delusions of Satan are broken from human minds, as the sinner looks to Calvary, and sees the costly offering that has been given to save an apostate and ruined race, he contemplates and is deeply moved by the love of God, and becomes repentant. "Herein is love, not that we loved God, but that he loved us." Oh, that we might comprehend the love of God and even to a faint degree take in the compassion that has been manifested toward fallen man! How would we look and live! By beholding Christ man becomes changed and transformed in character from glory to glory. The conflict between light and darkness is entered upon. Look, poor sinner, represented by the lost sheep after whom the shepherd is seeking, look to the cross! The Pharisees may hold in contempt the very one whom the Lord is anxious to save. In the poor blind man restored to sight by the compassionate Shepherd, was one whom the self-righteous Pharisees thought worthy only of sneers and hatred.


The Signs of the Times 20/11 1893

Den gode hyrdes påskønnelse af et tabt får.

Hele Himmelens sympati er på det fårs side, der er strejfet bort fra folden. Havde farisæerne arbejdet i harmoni med Gud, i stedet for at forene sig med Guds og menneskets fjende, ville de ikke have ringeagtet Kristi dyrebare blod. Når Satans vildfarelser fjernes fra menneskers sind, og synderen ser det dyrebare offer på Golgata, der frelser et frafaldet og ruineret folk, betragter han Guds kærlighed, der bevæger ham dybt, og det fører til omvendelse. "Deri består kærligheden: ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han elskede os." Kunne vi blot fatte Guds kærlighed, så vi i det mindste forstår den medfølelse, han viser det faldne menneske! Hvor ville vi da se og leve! Ved at beskue Kristus forandres mennesket, og karakteren forvandles fra herlighed til herlighed. Så er kampen mellem lys og mørke begyndt. Se da hen til korset, du stakkels synder det er dig, der er fremstillet som det tabte får hyrden søger efter! .. Den ulykkelige, blinde mand, som fik sit syn igen af den medfølende Hyrde, var én, de selvretfærdige farisæere mente kun fortjente had.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.