E F F A T H A

EGW Estate - Leedu - Soome - Fääri - Islandi - Saksa - Hollandi - Rumeenia - Prantsuse - Hispaania - Portugali - Skandinaavia

Ellen White - artikleid eesti keeles - ellenwhite.se

Ellen White 1827-1915 sai esimesed nägemused aastatel 1844-1856, osaledes adventliikumises. Ellen White elas Ameerika Ühendriikides, kuid aastatel 1885-1887 oli ka Euroopas ning külastas kolm korda Taanit. Samuti elas ta ka mõned aastad Austraalias.

ellenwhite.dk on Ellen White tööde kogu peamiselt taani, rootsi ja norra keeles, kuid sisaldab ka tekste muudes keeltes. Siin on 165 erinevat raamatut skandinaavia keeltes - 76 taanikeelset, 57 rootsikeelset ja 33 norrakeelset. Samuti on siin enam kui 1135 erinevat artiklit skandinaavia keeltes. Allpool on eestikeelsed artiklid.


  • Spa pärnu kogudus - Raamatud
  • The Signs of Times 22. juuni 1904 Kaks teed  • Translating from English into Estonian:
  • "Effectual Prayer" ST 18. Nov 1903
  • "Ficheres of men" ST 19. July 1905
  • "Elias" SW 21. March 1905
  • The Fair Flowers of Promise YI 23. Jan 1902
  • "Gods forgiving love" RH 21. March 1912
  • "How to Meet Temptation" RH 29. October 1902