Ефективна молитва

Signs of the Times - 18 ноември 1903

Молитвата не е изкупление от греха. Тя не е самонаказателно покаяние. Не е необходимо да идваме при Бог като осъдени престъпници, защото Христос е платил цената за нашите престъпления. Той е направил умилостивение за нас. Неговата кръв очиства от всеки грях.

Нашите молитви са като писма изпратени от земята, директно до нашия Отец в небесата. Молбите които се издигат от искрено, смирено сърце със сигурност ще достигнат до Него. Той разпознава искреността на неговите осиновени деца. Той състрадава на нашите слабости и подкрепя нашите немощи. Той е казал: Искайте и ще ви се даде.

Мнозина от членовете на човешкото семейство не знаят какво трябва да поискат, когато се очаква от тях да го направят. Но Бог е мил и нежен. Той помага в техните слабости давайки им думи да говорят. Този който идва с осветени желания има достъп до Отец посредством Христос. Христос е нашият Застъпник иХодатай. Милитвите, които са поставени в златната кадилница на Христовите заслуги са приети от Отец.

Всяко обещание написано в Божието слово е за нас. В твоите молитви, представи дума на Йехова дадена като залог и с вяра изискай Неговите обещания. Неговата дума е гаранцията, че ако поискаш с вяра, ти ще получиш всички духовни благословения . Продължавай да искаш, и ти ще получиш извънредно изобилие повече от всичко това което ти искаш или мислиш. Образовай себе си да имаш безгранична увереност в Бог. Хвърли всички твой грижи върху Него. Търпеливо чакай Него, и Той ще направи то да се случи.

Ние идваме при Бог, не с духа на само-оправдание, но със смирение, покайвайки се за нашите грехове. Той е способен да ни помогне, Той има желание да направи за нас повече от това което искаме или мислим. Той разполага с небесно изобилие, посредством което да снабди нашите нужди. Всеки добър дар и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините(Яков 1:17) Бог е свят и ние трябва да се молим издигайки ръце святи, без гняв и съмнение

Ние трябва да се молим в името на Христос, нашият Посредник. Нашите моления са стойностни само ако са представени в Неговото име. Той е съединил двете страни на пропастта, която грехът е направил. Посредством Неговата умилостивителна жертва, Той е изкупил за Него и за Неговия Отец тези които вярват в Него, Той е единственото име под небето, посредством което ние може да се спасим.

Бог е нашият Цар и ние Негови поданици. Бегло познание на неговата воля не слага на страна необходимостта да принасяме искрени молби за помощ към Него, прилежно стремейки се, като се подчиняваме на Неговия закон, да бъдем съработници с Него в отговарянето на принесените молитви. По този начин Неговото царство се установява в нашите сърца.

Търсете Господа, докато може да се намери; призовавайте Го докато е близо. Нека нечестивият остави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към Нашия Бог, защото Той ще прощава щедро (Исая 55:6-7) Ние трябва да търсим първо Неговото царство и Неговата правда(Матей 6:33). Ние трябва да бъдем готови да приемем благословенията които Господ ще даде на тези които Го търсят с цялото си сърце, в искреност и истина. Ние трябва да държим сърцето отворено, в случай че получим благодат от Христос.

В нашите молитви, ние не трябва да изнасяме проповед на Бог. Не е необходимо да Му казваме историята на нашия живот. Ние не можем да му кажем нищо, за което Той не е осведомен. Той познава нашите най-дълбоки мисли. Всяка тайна е отворена пред Него. Нищо не може да бъде скрито от Него.

Високопарен език е неуместен по време на молитва, независимо дали молитвата е казана на амвона, в семейния кръг или в уединение. Особено когато молитвата се казва на публично място езикът трябва да е семпъл, така че другите да разбират какво се казва и да могат да се обединят около молбата.

Бог чува молитвите изказани в семейния кръг, ако те идват от посветено сърце. Исус казва:Където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Не пренебрегвайте тайната молитва. Влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на Своя Отец, Който е в тайно и Отец ти Който вижда в тайно ще ти въздаде на яве.

Ние не трябва да бъдем толкова смазани от мислите за нашите грехове и грешки, така че да престанем да се молим. Някои осъзнават тяхната голяма слабост и грях, и така се обезкуражават. Сатана хвърля своята мрачна сянка между тях и тяхната умилостивителна жертва Господ Христос. Те казват, безполезно е за мен да се моля. Моите молитви са толкова смесени с лоши мисли, че Бог няма да ги чуе. Тези внушения са от Сатана. Когато беше човек, Христос срещна и устоя на това изкушение, и Той знае как да подкрепи тези които са така изкушени. В наша полза Той принесе молитви и молби със силен вик и сълзи.

Мнозина, които не разбират че техните съмнения идват от Сатана, придобиват слаби-сърца и са победени в конфликта.

Не преставай да се молиш, поради това че мислите ти са зли. Ако можехме с нашата собствена мъдрост и сила да се молим правилно, то тогава бихме и успяли да живеем праведно, и не бихме имали нужда от умилостивителната жертва на Христос. Но несъвършенството покрива цялото човечество. Обучавай и тренирай ума, за да можеш с прости думи да кажеш на Бог от какво се нуждаеш. Принасяйки молитвите си към Бога, търсейки опрощение на греха, една по-чиста и по-свята атмосфера ще обгражда душата ти.

Когато се молиш за материални благословения, помни че Бог може да види, че това за което се молиш не е за твое добро и за негова слава, и да не ти даде точно това за което копнееш. Но Той ще отговори на твоята молитва давайки ти точно това, което е най-добро за теб.

Когато Павел помолил трънът в неговата плът да бъде премахнат, Бог отговори на молитвата му, не обаче премахвайки тръна, но давайки му благодат да носи изпитанието. Моята благодат казва Той е достатъчна за теб. Павел се зарадвал на този отговор на молитвата му , казвайки с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене Христовата сила.(2 Кор. 12:9) Когато болните се молят за възтановяване на здравето, Бог не винаги отговаря на техните молитви по точно желаният от тях начина. И дори и те да не бъдат незабавно изцелени, Той ще им даде това което е далеч по-ценно - благодат да носят тяхната болест.

Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава щедро на всички, без да укорява, и ще му се даде. Но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.(Яков 1:5,6)
afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14
afsn nr:15
afsn nr:16
afsn nr:17
afsn nr:18
afsn nr:19