Ihmisten kalastajia

Kristuksesta saarnaamisen edellytykset
Niiden, jotka saarnaavat Kristuksesta, on päivittäin saatava oppia Kristukselta, jotta he ymmärtäisivät pelastuksen salaisuuden ja oppisivat palvelemaan ihmisiä, joiden puolesta hän kuoli. He eivät saa sekoittaa työhönsä yhtään ylpeyttä tai nautinnonhalua. Ajatuksissa, sanoissa ja teoissa heidän tulee osoittaa hengellistä hienostuneisuutta ja Kristuksen kaltaista huomaavaisuutta, jotka ovat seurausta yhteydestä Vapahtajan kanssa. Hänen rakkautensa ja myötätuntonsa tulee jatkuvasti ilmetä heidän elämässään.

”Kulkiessaan Galileanjärven rantaa Jeesus näki kaksi veljestä: Simonin, jota kutsuttiin Pietariksi, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille: ’Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.’ He jättivät heti verkot ja seurasivat häntä. Kulkiessaan sieltä eteenpäin Jeesus näki toiset kaksi veljestä: Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa kunnostamassa verkkojaan. Hän kutsui heidätkin. Niin he jättivät heti veneen ja isänsä ja seurasivat Jeesusta.” (Matt. 4:18–22, RK 2012.)

Näiden miesten ripeä tottelevaisuus, ilman yhtäkään kysymystä, ilman minkäänlaista lupausta palkasta, vaikuttaa huomionarvoiselta; mutta Kristuksen sanat olivat kutsu, joka sisälsi kaiken tarpeellisen. Hänen sanansa vaikuttivat vakuuttavasti. Hän ei antanut pitkiä selityksiä, mutta sillä, mitä hän sanoi, oli puoleensavetävä voima.

Kristus solmi läheisen yhteyden näiden nöyrien kalastajien kanssa ja teki heistä välikappaleita, joiden avulla hän otti ihmisiä pois Paholaisen palveluksesta ja asetti heidät palvelemaan Jumalaa. Tässä työssä heistä oli tuleva hänen todistajiaan, jotka veisivät kaikkialle maailmaan hänen totuutensa ilman ihmisten perinnäistapojen ja viisastelujen sekoitusta. Jeesuksen hyveitä harjoittamalla, kulkemalla ja työskentelemällä hänen kanssaan, heidän oli määrä pätevöityä ihmisten kalastajiksi. Heidän tuli olla hänen tärkeimpiä lähettiläitään. Jeesus ei kuitenkaan lähettänyt heitä maailmallisiin kouluihin hankkimaan maailmallisen sivistyksen etuja. Hän ei käskenyt heidän mennä juutalaisiin synagogiin oppimaan rabbien tapoja ja perimätietoa, jotta he valmistuisivat työhön, jonka hän oli varannut heille evankelistoinaan. Heistä ei ollut määrä tulla juutalaisopettajien kaltaisia opettajia. ”Seuratkaa minua”, Kristus sanoi, ”niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.”

Tällä tavalla ensimmäiset opetuslapset valittiin evankeliointityöhön. Kolmen vuoden ajan he toimivat Vapahtajan työtovereina, ja hänen opetuksensa, hänen parannustekonsa, hänen esimerkkinsä valmistivat heitä jatkamaan hänen aloittamaansa työtä.

Jeesuksen tiedon aarteet laitettiin maallisiin astioihin. Uskon yksinkertaisuudella sekä puhtaalla ja nöyrällä palvelutyöllä opetuslapsia opetettiin Kristuksen koulussa kantamaan samanlaista vastuuta kuin hän kantoi.

Kristus todellakin valitsi sen, mikä on hulluutta maailmalle; hän valitsi ne, joita maailma pitää tietämättöminä ja oppimattomina, saattaakseen viisaat häpeään. Opetuslapset eivät olleet perehtyneet rabbien perimätietoon, mutta Kristuksen toimiessa heidän esimerkkinään ja opettajanaan he saivat mitä korkeatasoisinta koulutusta. Kristus valmisti heitä julistamaan kaikkein suurimpia totuuksia.

”Seuratkaa minua”, suuri opettaja sanoi, ”niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.” Niiden, jotka noudattavat tätä kutsua, on työskenneltävä sydän täynnä samanlaista rakkautta, jota Kristus osoitti ihmisiä kohtaan. Heidän on kaikessa seurattava Vapahtajan esimerkkiä, osoittaa hänen hellää myötätuntoaan ihmisille ja hänen ankaruuttaan kaikkea pahuutta kohtaan. Kristus on suurenmoinen esimerkki kaikille. Meidän tulee työskennellä yhdessä hänen kanssaan. Niiden, jotka ovat hänen palveluksessaan, on pysyteltävä erillään kaikista sellaisista elinkeinokytköksistä, jotka voisivat tahrata heidän kristuksenkaltaisen luonteensa. Kalastajat, joille Kristus esitti kutsunsa, jättivät oikopäätä verkkonsa. Ne, jotka antautuvat Herran työhön, eivät saa sotkeutua sellaisiin liiketoimiin, jotka vaikuttaisivat kielteisesti heidän elämäänsä ja estäisivät heitä etenemästä hengellisissä asioissa.

Tässä evankeliumin päättävässä työssä on valtava kenttä vallattavana; ja enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin työhön on värvättävä avustajia tavallisten ihmisten keskuudesta. Mestari kutsuu nuoria ja varttuneempia pellolta, viinitarhasta ja verstaalta lähettääkseen heidät viemään sanomaansa toisille. Monilla näistä on ollut vain vähän koulutusmahdollisuuksia, mutta Kristus näkee heissä pätevyyttä, joka auttaa heitä täyttämään hänen tarkoituksensa. Jos he ryhtyvät työhön koko sydämestään ja jatkavat Kristuksen oppilaina, hän tekee heistä soveliaita työskentelemään puolestaan.

Hän, joka tuntee maailman kurjuuden ja epätoivon syvyyden, tietää, millä tavoin sitä voi lievittää. Hän näkee joka puolella pimeyden vallassa olevia ihmisiä, jotka ovat lyyhistyneet synnin, murheen ja tuskan taakkojen alle. Hän näkee myös heidän mahdollisuutensa; hän näkee korkeat tavoitteet, jotka heillä on saavutettavissaan. Vaikka ihmiset ovat käyttäneet saamansa siunaukset väärin, tuhlanneet talenttinsa ja menettäneet jumalankaltaisen ihmisyyden arvokkuuden, Luoja on saava kunnian heidän pelastamisestaan.

Kristus haluaa, että hänen seuraajansa työskentelevät maailman levottomissa paikoissa elävien puutteenalaisten hyväksi, ja tämän taakan hän asettaa niiden kannettavaksi, jotka pystyvät tuntemaan myötätuntoa tietämättömiä ja eksyneitä kohtaan. Hän on oleva läsnä auttaakseen niitä, joiden sydän on altis säälimään, vaikka heidän kätensä olisivat karkeat ja taitamattomat. Hän on työskentelevä niiden välityksellä, jotka kykenevät näkemään siunauksen kurjuuden keskellä ja voiton menetyksen keskellä. Kun maailman valo antaa loisteensa, vaikeuksissa näkyy etuoikeus, sekasorrossa järjestys, ilmeisessä epäonnistumisessa menestys. Onnettomuudet näyttäytyvät valepukuisina siunauksina ja murheet onnena. Tavallisten ihmisten parista nousseet työntekijät, jotka jakavat koko ihmissuvun kärsimykset, näkevät uskossa, että Kristus työskentelee yhdessä heidän kanssaan.
afsn nr:0
afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10