Historikk på ellenwhite.se och ellenwhite.dk

 • April 24 »Vitnesbyrd til menigheten bind 1« till den norska databas. - Bredelse for senregnet till norsk db.
 • Mars 24 »Adventisthjemmet« korrigerad.
 • Februari 24 »Ni skall få kraft« korrigerad.
 • Januari 24 »Sandheden om engle« på citatdatabas - »Biografiske skildringer« på ljud.
 • November 23 Den store striden 23 til norsk databas.
 • Oktober 23 Översikt över GC Bulletin.
 • December 22 Denne dagen med Gud revideret på norsk-databas.
 • Oktober 22 I naturens tempel fornyt på norsk-databas. - 100 nya svenska RH-artiklar
 • Februari 22 I Hälsans Tjänst på svensk databas.
 • Januari 22 Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed på dansk grund-databas.
 • Oktober 21 Vitnesbyrd for menigheten bind 9 på norsk-databas.
 • September 21 1888-material på bvms.
 • August 21 Kristi illutrative lektier på grund-databas.
 • Juni 21 Återlösningens Historia på svensk-databas.
 • Maj 21 Råd angående Sabbatsskolans Arbete på svensk-databas.
 • Mars 21 Sinne, Karaktär och Personlighet på svensk-databas. Genløsningen 1-8 pamfletter på grund-databas.
 • Februari 21 Mobil-vänlig version.
 • November 20 Evangelisation på svensk-databas.
 • Augusti 20 Samlevnad på svensk databas.
 • Juli 20 Denne dag med Gud på norsk-databas.
 • Juni 20 Grundsatser för Kristen Utbildning på svensk-databas.
 • april 20 Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner (EGW del) på dansk grund-databas.
 • Nobember 19 I sundhedens tjeneste(dk) till citat-databas. - Særlige vidnesbyrd serie B på dansk grund-databas.
 • Juli 19 Ny översikt över Särskilta vittenesbörd serie A och B (dk).
 • Maj 19 Paulus' liv i skisser på svensk databas.
 • Mars 19 Ellen G Whites liv i skisser på svensk databas.
 • Februari 19 Genløsningens historie på dansk citat databas.
 • Januari 19 Tron jag lever av på svensk databas.
 • December 18 Sydstaternes arbejde på dansk citat databas. Vegurin til Kristus på färöska/grönlandska databas.
 • Oktober 18 Guds Söner och Döttrar på svensk databas.
 • Augusti 18 Vittnesbörd till Predikanter och Bibelarbetare på svensk databas.
 • Maj 18 Väckelse och reformation bland adventfolket på svensk databas.
 • April 18 När hemmet är som bäst på svensk databas.
 • Marts 18 Utvalda budskap 2 och Den andra ängeln på svensk databas. Intro på franska.
 • December 17 Den Store Strid 1890 på danska grunddatabas, Den Stora Striden 1895 på svensk grunddatabas.
 • November 17 Utvalda budskab bd 3 på svenska
 • Juli 17 9 norska brev och manuskript. Vittnesbörden som pdf-print
 • Juni 17 Profetians Ande band. 2 och 3 på svensk databas.
 • Maj 17 Profetians Ande band. 1 på svensk databas.
 • April 17 Utvalda budskap band. 1 på svensk databas.
 • Mars 17 Tidsåldrarnas Längtan och komplettering av EGW bibelkommentarn på svensk databas.
 • Februari 17 Grundprincipper for kristen uddannelse på dansk citat-databas. Jesu liv på dansk grund-databas. Pamfletsamling
 • Januari 17 Særlige vidnesbyrd om uddannelse på dansk grund-databas.
 • Oktober 16 korrketur av På fast grunn-böckarna. Ny Den stora Striden-utgåva och Marana tha. Vår Herre, kom! på svensk databas.
 • September 16 Vittnesbörd för Församlingen, Band 3 på svensk databas.
 • Austusti 16 Kampen mellan Kristus och Satan på svensk database.
 • April 16 Övers. av få brev/manus. Seperation till särskilt bvms-databas. Hälften av Kampen mellan Kristus och Satan är översatt.
 • Mars 16 Vittnesbörd för Församlingen, Band 4 på svensk databas - Utanländska artiklar på databas, supplert från Selected Messages
 • Januari 16 Revision av Den store Strid på dansk db. och url-adress denstorestrid.dk starter
 • December 15 Berättelse om Ellen White, av Arthur W. Revision av Vejen til Kristus på dansk db.
 • Oktober 15 Pamfletrubriker på norska - EGW Bibelkommentarn NT på svenka - Ny utgåva av Adventbudskapet på svensk databas.
 • September 15 Sökande av sub rubriker - Den dolda kampen och Profeter och kungar på svensk databas
 • Augusti 15 Drama og teaterfremførelser på citatdatabas
 • Juli 15 Dansk rättfunktion visar engelska texten på de mesta böcer
 • Mars 15 Skildringer af Paulus liv på dansk databas. Vittnesbörd för Församlingen, Band 2 på svensk databas. Särskilda vittnesbörd och pamfletter tillgänglig.
 • Januari 15 Bibelkommentarn delv. på svensk databas. Lys fra det høye på norsk databas.
 • November 14 Åndelige gaver bd 1 och 2 på grund-databas. I systemet finnas 66 (37+29) danske, 35 svenske og 27 norske böcker och 690 danske, 158 svenske og 51 norske artiklar.
 • Oktober 14 2 artiklar av The Present Truth på svenska. Söke bokrubriker och ej översatte böcker. Barnberättelser på svenska.
 • September 14 Aandelige erfaringer är komplet.
 • Augusti 14 Livet sammen med Gud på norsk databas.
 • Juli 14 27 RH och ST-artiklar översatt.
 • Maj 14 Vittnesbörd för församlingen band 1 och Väckelsen och därefter till svensk databas. Samiska Lávkkit Kristusa lusa online.
 • April 14 Hänv till sv översätningar på RH, ST och YI.
 • Mars 14 Barnberättelser om Ellen White.
 • Januari 14 Review and Herald överskriftar översättas till svenska.
 • December 13 Ni-bandsböckarna Vidnesbyrd for mengheden bättre rupikplasering.
 • September 13 Vittnesbörd för församlingen band 5 till svensk databas. Korrektur av Barnet i hjemmet. Kristusimut avkutigssaĸ och hela akiũnerssuaĸ på en särlig grönlandsk databass.
 • Augusti 13 Råd til forældre, lærere og studerende till dansk databas.
 • Juli 13 Halvvejs i akiũnerssuaĸ
 • Juni 13 I Budskaber til menigheden är substantivor ändret till lilten förstabokstav, och äldre ord förnyat. Print själv RH och ST artiklar från pdf.
 • Maj 13 Omdöpa titel "Evangelisme". Tyska RH och ST-artiklar. Start på akiũnerssuaĸ.
 • Mars 13 sidnummeröversättaren fördubblad. Utdanning for livet till norsk databas, ingen uppslagstillgång. Hela Vittnesbörd för församlingen band 9 till svensk databas.
 • Februari 13 Vittnesbörd 31 till svensk databas. Vägen till Kristus på ljud. Hela Kristusimut avkutigssaĸ lagd ut.
 • Januari 13 Kapitel från Kristusimut avkutigssaĸ på hm.sidan. SDA-Bibelkommentaren band 7A på citat-databas. Powerpoint för nedladdning. Uppslagsfunktion till artiklar.
 • December 12 Alfa och omega band 3 till norsk databas. SDA-Bibelkommentaren band 7A översatt båda för GT och NT.
 • Oktober 12 Vittnesbörd för församlingen band 6 till svensk databas. Bibelkommentaren till Nya Testamentet översatt. Förkortningsmodul.
 • September 12 Grönländska utgivningar beskrivs. Vittnesbörd för sabbatsskolan och Ni skall få kraft till svensk databas. Profetiens ånd bind 3 till grunddatabas.
 • Augusti 12 Översikt över DSS- och VtK-utgivningar. Ljudfiler med Hälsa för hela Människan. Kristi Levnad till svensk databas. Herren kommer till citatdatabas
 • Juli 12 Evangeliets tjänare till svensk databas. Guds sønner og døtre och Kristus alene överförda från andaktsdatabas till citatdatabas. Herren kommer succesivt till citat-databas. Ellen White-databaserna överförs till effatha-server.
 • Juni 12 Rätt modul med originaltexter. Profetiens ånd bind 2 till dansk grunddatabas.
 • Maj 12 Andaktsboken Kristus alene gjord tillgänglig. Helse og livsstil och Barnet i hjemmet till dansk citatdatabas. Vejen till et bedre liv och Profetiens ånd bind 1 till dansk grunddatabase.
 • April 12 Dansk databas delas i grundböcker och citatböcker. Museumshjside - se längre ned. Alfa och Omega bd 6 till norsk databas. Guds sønner och døtre gjord tillgänglig
 • Mars 12 Livsskildringer af Ellen G. White delvis till dansk databas. Budskap till unga uppgraderad till full version - nyöversatt till svensk databas. Liv och hälsa reviderat i svensk databas. YI på svenska. Sidnummeröversättare utvidgad.
 • Februari 12 Flera svenska Review and Herald-artiklar. Del av Vittnesb f. Forsaml bd. 9 till svensk databas.
 • December 11 Artiklar från Adventtidene under Øvrige tidsskrifter. Sind, karakter og personlighed till dansk databas. Det adventistiska hemmet till svensk databas.
 • Oktober 11 Vittnesbörd för Församlingen, Band 7 i svensk databas.
 • September 11 Hängiven Herren i svensk databas. Veiledning til Menigheten 3.bind till norsk databas.
 • Juli 11 Aandens Vidnesbyrd til vore Missionsarbeidere och Den store Strid mellem Kristus og hans Engle og Djævelen og hans Engle och del av Sind, karakter og personlighed i dansk databas. Förord till egna översättningar online. De sista dagarnas händelser till svensk databas.
 • Juni 11 Adventisthjemmet i dansk databas och Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 i svensk databas. Kolportør Evangelisten till norsk databas.
 • Maj 11 sidnummerjämförelse för Den stora striden. Del av De sista dagarnas händelser i svensk databas.
 • April 11 Kronologiska översikter och engelska och danska/norska utgivningar
 • Mars 11 Kolportörevangelisten till svensk databas. Veiledning til menigheten bd 2 till norsk databas.
 • Februari 11 Hela Evangelisering i dansk databas. Danska texter av På fast grunn 1. Tidningen The youth instructor tillagd.
 • Januari 11 20 svenska Review and Herald-artiklar, samt 7 svenska ST.
 • November 10 Sammanställning och mellemöversätninga av 160 Review and Herald-artiklar.
 • Oktober 10 Med Kristus i dag som svensk andaktsstycke, 10 svenska Review and Herald-artiklar.
 • Augusti 10 Ord som lever till norsk databas.
 • Juli 10 Vækkelse, Jorden blev oplyst, del av Evangelisering och Kolportørtjenesten till dansk databas. Jorden upplyst till norsk databas.
 • Juni 10 Översikt över brev och manuskript.
 • Maj 10 Tanker over Åbenbaringen, Kolportøevanglisten och Vidnesbyrd til sabbatsskolen till dansk databas. Vägledning för församlingen III till svensk databas.
 • April 10 Dette skal ske i de sidste dage och Troen jeg lever af till dansk databas. Hälsa för hela människan till svensk databas.
 • Mars 10 Patriarker och profeter revidert i svensk databas. I mesterens tjeneste till dansk databas.
 • Januari 10 Adventmenigheden er ikke Babylon i dansk databas.
 • December 09 I historiens morgen till norsk databas - Vägl t Försm II till svensk databas. - Flera bilder och innehållförteckningar till boköversikten. Översättningen av Troen jeg lever af återupptas, och blir dagligt danskt andaktsstycke. Med Kristus i dag dagligt svensk andaktsstycke.
 • November 09 Ny layout på hemsidans översikt. Det er et godt land, Kristus vår frelser och I naturens tempel till norsk databas. Udvalgte Budskaber bind 3 färdig i dansk databas.
 • Oktober 09 Boken Liv och hälsa tillförd den svenska db.
 • September 09 Hela Ung i dag i norsk databas.
 • Augusti 09 Översatta delar av bibelkommentaren är tillfogade. Del av Ung i dag till norsk databas.
 • Juni 09 Översatta artiklar ur Review and Herald och Signs of the Times. Hela boken Helse og Livsglede till den norska db.
 • Maj 09 Hela boken Vägledning för Församlingen 1. till den svenska db.
 • April 09 Hela boken När livet är som bäst till den svenska db.
 • Mars 09 Hela boken Det Kristne hjem till den norska db. Första delen av Udvalgte budskaber bd. 3. till dansk databas.
 • Februari 09 Boken Budskap till de unga tillfogad den svenska databasen.
 • Januari 09 Böckerna Evangeliets tjenere, Råd og Vink, På fast grunn och en del av Det kristne hjem tillfogade den nyupprättade norska datasen. Boken För att de skall ha liv tillfogad svensk databas.
 • December 08 Böckerna På fast grunn bd 1 och 2, och Råd och vink förbereds till den norska datasen. Budskaber til de unge har lagts ut på dansk databas.
 • November 08 Troen jeg lever af - utdrag - trykt och runddelt. Selected Messages bd 3 under översättning.
 • Höst 08 I den stora Läkaras fotspår och Löftestiden till svensk databas.
 • Augusti 08 Vändpunkten, uppdaterad i svensk databas.
 • Maj 08 Såningsmannen, Vägen till Kristus införda på svensk databas.
 • November 07 Den store strid till dansk databas.
 • Sommar 07 Ägna översätningar på dansk databas: Vidnes f. menigh, Vidnes f. Præd., Råd till sabbatsskolearb - Muesumshemsida .
 • Mars 07 Domänen ellenwhite.dk överförs och ellenwhite.se upprättas. Den stora striden och Vänpunkten införda i svensk databas
 • Januari 07 Databasen presenteras 1/1 kl 23.08. PP, PK, DSM, MEF, VTK, KVF, MMPB, KL, BTM, KL, IDSLF införda på den danska databasen.