Rette en tekst

Du er altid velkommen at sende et e-brev med rettelser til de tekster som er på hjemmesiden.

Særlig rettefunktion
På danske tekster, efter hvert afsnit, findes et lille link med ordet »ret«. Her kan du hurtig sende en rettelse afsted, om du finder et ord eller del af en sætning som ikke er rigtig. Denne funktion er på næsten alle danske tekster undtagen breve/manuskrifter og småtidsskrifter.

Grundtekst med i rettefunktion
Som ekstra service, mange rettefunktioner endog den engelske tekst med. Dette åbner mulighed for korrektur af oversættelse.

- for tidsskrifternes vedkommende gælder dette hvor overskrifterne markeret med en stjerne (*).