Rätta en text

Du är alltid välkommen att sända ett e-brev med rättelser av de texter som ligger ute på hemsidan.

Särskild rättningsfunktion
I danska texter, efter varje avsnitt, finns det en liten länk med ordet »ret«. Här kan Du raskt sända iväg en rättelse, om Du finner ett ord eller en del av en mening som inte är rätt. Denna funktion finns för nästan alla danska texter, men undantag för brev/manuskript och småtidskrifter.

Grundtext med rättningsfunktion
Som extra tjänst, har många rättningsfunktioner lagts in till och med i den engelska texten.

- för tidskrifternas vidkommande gäller detta där rubrikerna markerats med en stjärna (*).