tillbaka

Publicerade engelska verk av fru E. G. White.

I listan över E. G . Whites verk har inkluderats några band, där det finns mer eller mindre duplicerade ämnen. Till exempel gavs inte ”Testimonies for the Church”, Band I ut 1885, utan innehållet är en återutgivning av ”Testimonies” Nummer 1-14, som först kom ut mellan 1855 och 1868. Titlar i kursiv har inte tryckts.
1851A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White64
1854Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White 48
1855Testminonies for the Church, No. 116
1856Testminonies for the Church, No. 216
1857Testminonies for the Church, No. 316
1857Testminonies for the Church, No. 448
1858Spiritual Gifts, bd 1219
1859Testminonies for the Church, No. 532
1860Spiritual Gifts, bd 2295
1861Testminonies for the Church, No. 664
1862Testminonies for the Church, No. 764
1862Testminonies for the Church, No. 864
1863Testminonies for the Church, No. 948
1864Testminonies for the Church, No. 1080
1864Appeal to the Youth (95 sidor, 40 av dem är skrivna av Ellen G. White64
1864Spiritual Gifts, bd 3 Facts of Faith)304
1864Spiritual Gifts, bd 4 Facts of Faith)156
1865How to live (En serie på sex sammanbundna pamfletter innehållande alla 296 sidor, varav 86 sidor är skrivna av Ellen G. White)
1867Testminonies for the Church, No. 1153
1867Testminonies for the Church, No. 1296
1867Testminonies for the Church, No. 13172
1868Testminonies for the Church, No. 14102
1868Testminonies for the Church, No. 1596
1868Testminonies for the Church, No. 16104
1869Testminonies for the Church, No. 17204
1870Testminonies for the Church, No. 18208
1870Spirit of Prophecy, Vol 1414
1870Testminonies for the Church, No. 1996
1871Testminonies for the Church, No. 20200
1872Testminonies for the Church, No. 21200
1872Testminonies for the Church, No. 22192
1873Testminonies for the Church, No. 23116
1875Testminonies for the Church, No. 24192
1875Testminonies for the Church, No. 25192
1876Testminonies for the Church, No. 26208
1876Testminonies for the Church, No. 27190
1877Spirit of Prophecy, Vol 2396
1878Spirit of Prophecy, Vol 3442
1879Testminonies for the Church, No. 28192
1880Testminonies for the Church, No. 29192
1880Life Sketches of James White and Ellen G. White (450 sider, hvoraf 221 er skrevet af Ellen G White)221
1881Testminonies for the Church, No. 30192
1882Testminonies for the Church, No. 31244
1882Early Writings (Återtryck av ”En Skildring av kristen Erfarenhet och Syner, av Ellen G. White”, 1851; ”Ett Tillägg till Kristen Erfarenhet och Syner”, 1854; och ”Andliga Gåvor”, Band 1, 1858
1883Sketches From the Life of Paul334
1884Spirit of Prophecy, Vol 4492
1885Testminonies for the Church, bd. I-IV (Nuvarande utgåva, återtryckt i Testimonies Nr 1-30)2655
1885Testminonies for the Church, No. 32238
1885Historical Sketches of S.D:A. Foregin Missions (294 sider, 120 er skrevet af Ellen G . White)120
1888The Great Controversy Between Christ and Satan (udvidelse af ”Spirit of Propecy,” bd 4)678
1889Testminonies for the Church, No. 33288
1889Testimony for the Church, bd. V (genoptryk af nr. 31-33)745
1890Patriarchs and Prophets755
1890Christian Temperance (Den andra delen av denna bok har titeln ”Bible Hygiene”, och blev sammanställd av James White. Hela boken är på 268 sidor.)162
1892Steps to Christ153
1892Gospel Workers (första utgåvan )471
1894Christian Education248
1896Thought From the Mount of Blessing205
1896Christ our Savior183
1898The Desire of Ages835
1900Christ Object Lessons421
1900Testimoniums on Sbbath School Work122
1900Testimony for the Church, Vol VI482
1902Testimony for the Church, Vol VII298
1902Manual for Canvassers70
1903Education309
1904Testimony for the Church, Vol VIII355
1905Ministry of Healing516
1909Testimony for the Church, Vol IX288
1911Act of the Apostles602
1913Counsels to Parents, Teachers, and students Regarding Christian Education556
1915Gospel Workers (ny och reviderad utgåva)520
1915Life Sketches of Ellen G. White (480 sider, 254 sider skrevet af Ellen G White)254
1916Prophets and Kings733
1920Colpoteur Evangelist103
1922Christian experience and Teachings of Ellen G. White223
1923Fundamentals of Christian Education540
1923Counsels on Health634
1923Testimonies to Ministers and Gospel Workers520
1925Christian Service275
1930Messages to Young People466
1932Medical Ministry335
1933Life and Teachings of Ellen G. White128
1937Santifiet lif (genoptryk af ”Bible Sanctification”)69
1938Counsels on Sabbath School Work (en återskapad och utvidgad utgåva av ”Testimoniums on Sabbath School Work”)186
1940 Counsels on Stewardship350
1946Evangelism707
1946Counsels to Writers and Editors181
1947Story of Redemption438
1949Temperance300
1949Testimony Treasures, bd 1-31623
1950The Remnant Church72
1952Welfare Ministry349
1952Adventist Home583
1952My Life Today377
1953Colporteur Ministry156
1954Child Guidance550
1955Sons and Daughters of God383
1958Selected Messages bd. I448
1958Selected Messages bd. II512
1958The Faith I Live By384